Prelucrarea datelor pentru portalul de locuri de muncă al Arkema

Pentru a aplica pentru oferte de locuri de muncă pe sistemul de recrutare Arkema, vă rugăm să vă înregistrați pe portalul nostru de locuri de muncă și să încărcați aplicația. Vă rugăm să găsiți mai jos notificarea noastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal a Portalului de locuri de muncă din Arkema.
Arkema oferă un sistem online dedicat recrutării. Utilizarea Portalului de locuri de muncă implică prelucrarea informațiilor dvs. personale („Date personale”). Arkema va acorda o atenție specială protecției datelor dvs. personale în timpul utilizării Portalului de locuri de muncă.

Această notificare informativă („Notificare”) vă va oferi informații despre activitățile noastre de prelucrare a datelor cu privire la anumite date personale despre dvs. atunci când accesați și utilizați Portalul de locuri de muncă Arkema pentru:

Creați un cont în Portalul Locurilor de muncă, printre altele, utilizat pentru a stoca datele aplicației și / sau
Aplicați pentru o ofertă specifică de locuri de muncă a unei entități aparținând Grupului Arkema - o listă a entităților Arkema poate fi găsită aici, în timp ce entitatea relevantă este indicată în cadrul unei oferte de locuri de muncă specifice.
Notificarea ia în considerare drepturile și obligațiile stabilite în Regulamentul general al UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679, „GDPR”).

 

I. Preambul
1. Arkema cu sediul social la 420 rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes, Franța și alte companii din grupul Arkema colectează și utilizează anumite date cu caracter personal. Arkema este responsabil pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor.

2. Folosim următoarele definiții în aceste notificări:
- „Arkema”, „noi” sau „noi” înseamnă Arkema și alte companii din grupul Arkema.

- „Date cu caracter personal” înseamnă orice date care se referă la o persoană vie care poate fi identificată din aceste date sau din acele date și alte informații care se află în posesia sau este probabil să intre în posesia lui Arkema (sau a reprezentanților săi) sau furnizori de servicii). Pe lângă informațiile de fapt, include orice exprimare a opiniei despre o persoană și orice indicație a intențiilor lui Arkema sau a oricărei alte persoane cu privire la o persoană.

II. Datele dvs. personale și scopurile de prelucrare


1.General


Vom procesa anumite informații de identificare individuală despre dvs. atunci când accesați și utilizați Portalul Locurilor de Muncă pe care ni le furnizați atunci când creați un cont, configurați un profil și / sau candidați pentru un loc de muncă pe Portalul Locurilor de Muncă („Date personale”), inclusiv Datele cu caracter personal primite de la dvs. sau de la terțe părți autorizate (de exemplu, agenții de recrutare aprobate pe care le-ați autorizat să ne transmiteți Datele dvs. cu caracter personal).

În plus față de datele cu caracter personal colectate prin intermediul portalului de locuri de muncă, putem colecta alte date personale despre dvs. în măsura permisă sau cerută de legislația aplicabilă, în scopuri legate de profilul dvs. de pe portalul de locuri de muncă sau o aplicație specifică pentru un loc de muncă.

Colectăm astfel de date cu caracter personal pentru a vă permite să vă creați un cont, să configurați un profil și / sau să solicitați o slujbă pe portalul de locuri de muncă, precum și pentru a vă informa cu privire la notificările de postare a posturilor noi și a trimite informații despre oportunități de carieră.

2. Ce date personale sunt colectate?


În timp ce vă creați contul și / sau aplicați la o ofertă de muncă, vom colecta următoarele date personale:

Informațiile dvs. de conectare: nume de utilizator și parolă;
Informațiile dvs. personale generale, cum ar fi prenumele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, orașul, codul poștal, țara;
Informațiile furnizate în CV-ul dvs., cum ar fi experiența profesională, fotografia, educația, certificatele profesionale, cunoștințele lingvistice;
Preferințele profesionale pe care ni le oferiți, prin Portalul Locurilor de muncă (adică tipurile de locuri de muncă care vă interesează, mobilitatea geografică);
Orice alte informații cu caracter personal (inclusiv informații sensibile, cum ar fi posibilele dizabilități) pe care decideți să le introduceți în mod voluntar în profilul dvs. sau să le includeți în CV fără a fi obligat;
Adresa dvs. IP și rutele de navigare pe site.
Puteți edita sau șterge profilul dvs. în orice moment.

Mai mult, de fiecare dată când vă utilizați contul, stocăm data și ora de conectare pentru a vă permite să verificați când v-ați conectat ultima dată în cont și pentru a ne permite să vă anunțăm despre ștergerea în așteptare a contului dvs. din cauza inactivitatea timpului (a se vedea articolul 8 din aviz).

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor dvs. personale?


Vom procesa datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru a crea un cont și profilul dvs. în baza de date, pentru asistență tehnică sau pentru orice alt scop util, cum ar fi identificarea oportunităților care se aliniază cu interesele și preferințele dvs.;
Pentru a trimite cererea dvs. către diferiți afiliați ai grupului Arkema, conform instrucțiunilor dvs., prin Portalul Locurilor de muncă;
Pentru a fi vizibil în baza de date a candidatului Arkema. Vă rugăm să rețineți că, dacă doriți să utilizați această caracteristică, trebuie mai întâi să o activați. Abia atunci persoanele responsabile cu recrutarea în cadrul Arkema vă vor vedea profilul și vă vor oferi oportunități de muncă în cazul unui post vacant actual sau viitor. Veți putea dezactiva din nou această funcție, în orice moment, prin Portalul Locurilor de muncă;
Pentru a crea statistici anonimizate (astfel încât să putem evalua, de exemplu, numărul de candidați care au aplicat pentru o anumită ofertă, fără a analiza cu precizie aplicațiile);
Să stabilească, să aplice sau să se apere împotriva depunerii unei plângeri și să își îndeplinească obligațiile legale (cum ar fi cerințele contabile, de reglementare și administrative), să respecte cererile instanțelor sau organismelor de reglementare sau, dacă este necesar, să investigheze, să prevină sau să ia măsuri cu privire la activități ilegale , în caz de suspiciune de fraudă, situații care implică potențiale amenințări la adresa siguranței altora sau încălcarea politicilor sau condițiilor Arkema.

4. Cine sunt destinatarii datelor dvs. personale?


În scopurile menționate mai sus, următorii destinatari și categoriile de destinatari vor avea acces la datele dvs. personale:

Resurse umane și funcții de gestionare în cadrul Arkema pentru a administra aplicații și informații despre candidați la nivel de grup;
Agenților, furnizorilor de servicii și consultanților terți (de exemplu, pentru a efectua întreținerea computerului sau pentru a oferi asistență în legătură cu resursele umane);
Autorităților guvernamentale, instanțelor și autorităților de reglementare, atunci când este necesar și să respecte legile și reglementările aplicabile;
Oricărei alte părți, în caz de reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participație, cesiune, transfer sau orice altă prevedere legată de întregul sau părțile activității noastre, activele noastre sau acțiunile noastre.
Datele dvs. personale vor fi partajate numai pe baza „necesității de a ști”. Nu vom dezvălui datele dvs. personale părților care nu sunt autorizate să le prelucreze.

5. Pe ce bază legală colectăm, prelucrăm și folosim datele dvs. personale?


În legătură cu utilizarea portalului de locuri de muncă, vom colecta, prelucra și utiliza datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. la această Notificare:

Pentru a vă crea și memora profilul, în conformitate cu această Notificare;
Pentru a vă pune profilul la dispoziția companiilor Arkema, la cererea dvs., prin Portalul Locurilor de muncă;
Pentru a vă oferi oferte de locuri de muncă în legătură cu informațiile pe care le furnizați în Portalul Locurilor de muncă și interesele și preferințele dvs.
Dacă este necesar, este posibil să fim nevoiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când este necesar:

Să ne conformăm unei obligații legale la care suntem supuși;
Pentru păstrarea intereselor noastre legitime.
 

6. Unde vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal?


Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara țării în care vă aflați și prelucrate la nivel mondial, atât în ​​interiorul, cât și în afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE), de către părțile specificate mai sus.

Vă rugăm să rețineți că toate țările, chiar și cele din UE și din SEE, au legi diferite cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Atunci când datele dvs. personale sunt transferate din țara dvs. într-o altă țară, legile și reglementările care vă protejează datele personale în țara în care sunt transferate informațiile dvs. pot fi diferite de țara dvs.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați în temeiul UE-SUA. Privacy Shield și altele se află în țări pentru care Comisia Europeană a emis decizii de adecvare.

În fiecare caz, transferul este astfel recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (art. 45 GDPR).

7. Cum vă protejăm datele personale?


Arkema implementează măsuri de securitate tehnică și organizațională adecvate concepute pentru a vă proteja Datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesului neautorizat. Toți angajații și partenerii noștri sunt legați de confidențialitate și pot prelucra datele dvs. personale numai pe baza principiului „necesității de a ști”.

 
8. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. personale?


Puteți gestiona contul dvs. și datele personale pe care ni le-ați furnizat în orice moment prin:

Ștergerea întregului cont
Ștergerea tuturor informațiilor sau a informațiilor selectate din profilul dvs.
Retragerea unei aplicații
Toate cele trei opțiuni vor duce la ștergerea unora sau a tuturor Datelor dvs. personale, cu excepția măsurii în care ni se cere prin lege să păstrăm datele respective.

Ne angajăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și pentru a ne îndeplini obligațiile legale.
Vă vom șterge contul dacă nu v-ați conectat la contul dvs. de mai bine de doi ani. În acest caz, veți primi o notificare separată care vă va informa cu privire la ștergerea viitoare, pentru a vă oferi posibilitatea de a preveni ștergerea profilului dvs.

Datele dvs. personale nu vor fi păstrate într-o formă care vă permite să fiți identificat pentru o perioadă mai lungă decât este considerat în mod rezonabil necesar de către Arkema pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau așa cum este stabilit în legile aplicabile referitoare la păstrarea datelor sau în conformitate cu legile aplicabile.

9. Care sunt drepturile dvs. legale?


În condițiile prevăzute de legislația aplicabilă (de exemplu, GDPR), aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces:
Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu procesate și, în acest caz, să solicitați accesul la datele cu caracter personal. Informațiile de acces includ - printre altele - scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal.
Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal în curs de prelucrare. Pentru copii suplimentare solicitate de dvs., putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.
Dreptul la rectificare:
Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc. În funcție de scopurile procesării, aveți dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat):
Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele dvs. personale.
Dreptul la restricționarea prelucrării:
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi numai în anumite scopuri.
Dreptul la portabilitatea datelor:
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transmite acele date cu caracter personal către o altă entitate fără obstacole din partea noastră.
Dreptul de a obiecta:
Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi și ni se poate cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. Dacă aveți dreptul de a vă opune și vă exercitați acest drept, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop de către noi. Exercitarea acestui drept nu va suporta costuri.
Un astfel de drept de opoziție poate să nu existe, în special, dacă prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract sau pentru a efectua un contract deja încheiat.

Vă rugăm să rețineți că drepturile menționate anterior ar putea fi limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile persoanei vizate, vă rugăm să vă adresați solicitantului către referentul pentru protecția datelor la dataprotection@arkema.com.
În caz de reclamații, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor, în special în statul membru de reședință obișnuită sau presupusa încălcare a GDPR.

10. Cum ne puteți contacta?


Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale în legătură cu utilizarea Portalului de locuri de muncă, puteți contacta Referentul pentru protecția datelor al Grupului Arkema prin e-mail la adresa dataprotection@arkema.com sau poștă, la următoarea adresă:

Arkema
Departamentul legal
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes - Franța

 
11. Cookie-uri
Putem folosi cookie-uri sau tehnologii similare pe Portalul Locurilor de muncă, așa cum este explicat mai detaliat în politica privind cookie-urile accesibilă prin linkul următor.

 

Arkema - ultima actualizare septembrie 2019